Red Dot

Kolimator – blog

Opatentowany w latach 60. XX w. celownik kolimatorowy to współcześnie jeden z najpopularniejszych rodzajów celowników do broni ręcznej

“Red Dot” – rewolucyjny system celowniczy

Opatentowany w latach 60. XX w. celownik kolimatorowy to współcześnie jeden z najpopularniejszych rodzajów celowników do broni ręcznej. Celowniki kolimatorowe (potocznie zwane zwykle “kolimatorami”) wykorzystują zjawisko kolimacji, czyli zniwelowania rozbieżności wiązki światła. W praktyce, korzystając z kolimatora, zamiast dwóch elementów celowniczych, posługujemy się jednym, wyświetlonym na soczewce celownika elementem, najczęściej kropką.

Posługując się kolimatorem, strzelec widzi w soczewce obiekt, do którego celuje oraz nałożony na niego punkt świetlny, który jako światło skolimowane powraca do jego oka. Działanie to zdecydowanie zmniejsza czas celowania i zwiększa tym samym komfort i precyzję. W przypadku mechanicznych przyrządów celowniczych, zgranie obu elementów nie jest tak wygodne i dynamiczne dla strzelającego.

Od strzelania obuocznego do holografów

Możemy wyróżnić kilka typów celowników tego rodzaju. Pierwszy, pionierski kolimator - Specshop to tzw. kolimator nieprzezroczysty, który wymagał od strzelca dużej wprawy. Został szybko zastąpiony przez kolimator przezroczysty, który umożliwia celowanie przy użyciu jednego oka strzelca. Celowniki tego typu możemy podzielić na otwarte – w minimalnym stopniu ograniczające pole widzenia i o małej masie, oraz zamknięte, wykorzystujące powiększający układ soczewek (najczęściej stosuje się powiększenie 3,5x). Drugie stanowią przejściowy typ celownika pomiędzy kolimatorem, a celownikiem optycznym.
Trzecim, najnowocześniejszym typem kolimatora, są celowniki holograficzne, z wbudowanym układem elektronicznym pozwalającym na regulację położenia punktu celowniczego oraz regulacji jego jasności.

Wprowadzenie celowników kolimatorowych w zdecydowanym stopniu zwiększyło wygodę strzelania z broni palnej na dystansie do 200 metrów m.in. ze względu na brak konieczności zgrywania tzw. muszki i szczerbinki. Dodatkowym plusem jest zredukowanie zjawiska paralaksy, często występującego w celownikach optycznych oraz umożliwienie strzelania w warunkach słabego oświetlenia.

Zdjęcie wykonane przez 8089514 - Pixabay